افزایش ترافیک وب سایت با سئو

افزایش ترافیک وب سایت با سئو

کلمات کلیدی: سئو وب سایت، سئو سایت، طراحی وب سایت، موتور جستجوگر، ربات گوگل، بازدید وب سایت، صفحه فرود وب سایت،
افزایش ترافیک وب سایت بااستفاده از سئو میتواند بسیارچالش برانگیزباشد. امااگر ازروشهای درست بهینه سازی و سئو وب سایت استفاده کنید، زحماتتان بالاخره نتیجه خواهد داد. ترافیک ورودی که ازطریق نتایج موتور های جستجوگر گرفته می شود، مفید وهدفدار خواهدبود. دربسیاری از وب سایت هانرخ تبدیل ترافیک بدست آمده از لیست نتایج موتورهای جستجوگر، بیشتراز ترافیک ناشی ازشبکه های اجتماعی ویا دیگرمنابع ورودی به وب سایت می باشد. همچنین دیگر مزیت ترافیک ورودی به وب سایت از طریق موتورهای جستجوگر، دوام بیشترآنها است. یعنی که کاربران بعداز یکبارورود به وب سایت شما، دفعه های بیش تری درآینده به وب سایت شمامراجعه خواهند کرد.
اگرمی خواهیدکه ترافیک ورودی طبیعی به وب سایت تان را بالا ببرید، اقدامات بسیارمهم و بسیار تاثیرگذاری وجوددارند که میتوانید انجام دهید و بازدید وب سایت تان را بالا ببرید. دراین مقاله سعی میکنیم به معرفی این موارد بسیارضروری بپردازیم.
بهینه سازی موتورهای جستجوگر (سئو وب سایت)، به معنای بهبود رنکینک، جایگاه و رتبه بندی جستجوی وب سایت شما در موتورهای جستجوگر است که این امر موجب بالا رفتن بازدید ورودی به سایت ودرنتیجه دریافت ترافیک بیشتر و کسب درآمد بیش تررا بدنبال خواهدداشت.
آیاحاضریدتا از فنون پیشرفته بهینه سازی و سئو به صورت عملی استفاده کنید؟
ایجاد و بهینه سازی صفحات لندینگ پیج، آپدیت و به روزرسانی محتواهای قدیمی وب سایت، و همچنین استفاد از سایرمواردذکر شده کمک زیادی درراستای افزایش ترافیک وب سایت وبهبود رتبه بندی شمادر موتورهای جستجوگر و بالا رفتن بازدید وب سایت خواهندداشت.اما بخاطرسپردن این نکته بسیار مهم است که هدف اصلی این فنون بهینه سازی و سئو ، کاربرنهایی وایجادیک محتوای یکتا وباکیفیت برای آن است.فنونی که دراین مقاله گفته می شود برای پیچاندن ربات های موتورهای جستجوگر نیست، بلکه روش بسیار موثری جهت ارتقای محتوای وب سایت شما و جایگاه وب سایت شما در لیست موتورهای جستجوگر است.
استفاده ازکلمات کلیدی وعناوین پرجستجو در طراحی وب سایت ،چون افرادزیادی به جستجوی این عناوین وکلمات میپردازندامکان این که به وب سایت شمانیزمراجعه کنند رابیش ترمیکند. ولی ازطرفی هم باعث سختترشدن رقابت درکسب رتبه های نخستین در موتورهای جستجوگر میشود . که دراینجاباید از تکنیکهای سئو برای افزایش ترافیک وب سایت استفاده کرده ورقیبان راپشتت سر گذاشت.

تحقیق پیرامون داده های کاربر
موضوعی که دردرجه اول اهمیت دارد دریافتن مواردی است که موردنیاز کاربربوده است، تادرگام بعدی به کاربرارائه شود .به میزانی که بتوانیدنیازهای مخاطب رادر محتوای وب سایت خودبگنجانید، شانس بیش تری برای کلیک خوردن عناوین،خوانده شدن مقالات ونیزخریداری شدن محصولات شماخواهیدداشت. البته برای رسیدن به این امکان،بهترین راه کاردر یافتن نیازمخاطبین است که ساده ترین راه دست یابی به آن پاسخ مستقیم کاربربه شما می باشد.فضاهای آنلاین بی شماری وجوددارد که مردم پیرامون آن چه نیازشان است درآن جابه بحث می نشینند.
یک مثال خوب ازاین نوع فضاهاQuora است. اگربااین پلتفرم آشنایی نداریدلازم است بگوییم Quaraبسیار مشابه به وب سایت یاهوعمل میکنداما کاربردیتراست.مردم پیرامون هردسته بندی وموضوعی سوالات خودرا مطرح کرده وپاسخ هایشان راازافراد باهوش وگاهامشاهیر دریافت میکنند. برای دست یابی به شناخت بیش ترازمخاطب خود، کافی است به Quara بروید وکلمات کلیدی اولیه موردنظرخودرا درنوار جستجو تایپ نمایید.
اینکارشما رابا انبوهی ازسوالاتی که مردم درباره آن کلمات کلیدی پرسیده اند وپاسخهای دیگران مواجه خواهدکرد.
شمامیتوانید برخی ازاین سوالات رامستقیما، جایگزین عنوان مقاله درون وب سایت قراردهید. بعلاوه، بااینکاربه ایده های بسیاری نیزبرای عنوان پستهای وبلاگ خوددست پیدا میکنید.

ایجاد و بهینه سازی و سئو صفحات فرود یا لندینگ پیج
هنگامیکه کاربر از طریق جستجو در موتورهای جستجوگر برروی لینک وب سایت شماکلیک میکند به کجا هدایت می شود؟
احتمال اینکه کاربر به صفحه اصلی، یک مقاله ویاقسمتهای مشابه آن در وب سایت واردشود وجوددارد. امابطورخاص اگرهدف شمااز این بازدیدآن است که منجربه فروش محصول شودبهترآن است که یک صفحه فرود یا لندینگ پیج بسازید.

صفحه فرود و لندینگ پیج چیست؟
صفحه فرود یا لندینگ پیج یک صفحه اختصاصی برای موضوعی خاص باهدفی منحصربفرداست. وب سایت های زیادی وجوددارندکه استفاده موفقیت آمیزی از صفحه فرود یا لندینگ پیج داشته اند.
برای ساخت یک صفحه فرود یا لندینگ پیج لازم است مراحل زیرراطی انجام دهید:
- یک عبارت کلیدی طولانی انتخاب کنید تابرای آن صفحه فرود یا لندینگ پیج ایجادکنید.
- یک عنوان،متا تگ کلمات کلیدی، متا تگ توضیحات حرفه ای برای آن صفحه فرود جمع آوری کنید.
- محتوایی متنی باحداقل 2000کلمه که درجهت بهبودرتبه بندی وب سایت در موتورهای جستجوگر باشد ، در صفحه فرود قراردهید.
- یک طراحی حرفه ای برای صفحه وب سایت طراحی کنید.
پس ازانجام مراحل بالا، حالا نیازبه ساختن لینک هایی داریدکه بتواننددر رتبه های بالاقرار گیرند.

بازسازی محتوا
همه ما میدانیم که محتوابسیار مورداهمیت است واکثرا سعی برتولید منظم محتوای جدیدداریم امایک روش هوشمندانه ترآن است که ازمحتوای مشابه درقالب وفرم متفاوتی استفاده کنیم.
برای مثال شمامیتوانید مقالات خودراتحت عناوین زیربازیابی کنید :
- ویدیوهای آموزشی
- تصاویر
-مقالات
- پادکست ها
- اینفوگرافی ها
ازدیگر مزیتهای بازسازی محتواآن است که میتوانید ازمتنهای بازسازی شده برای جلب توجه بیش تراستفاده کرده وآن هارابه وب سایت های مهم وپربازدیدمانند یوتیوب، اسلاید شیر،داکستاک وQuara لینک کنید.

آپدیت محتواهای قدیمی
ازآن جایی که دربالادرباره استفاده ازمحتوای موجودبجای ایجاد وتولید محتوای اضافی صحبت کردیم،می توانیم بروزرسانی محتواهای قدیمی رانیز بعنوان یکی ازمتدهای پیشرفته سئو مطرح کنیم.گوگل به محتوا ومطالب بروز، بسیارعلاقمنداست. این مورد یکی ازمعیارهای رتبه بندی گوگل بوده وبه همین دلیل است که تاریخ انتشاررادر نتایج جستجوی خودبه نمایش میگذارد.
امابااین اوصاف بروزرسانی مطالب هیچ موقع بمعنای ایجاد محتوای جدیدنیست. شمامیتوانید پستهای گذشته خودرابا مقدمه ای تازه،محتوای اضافی، تصاویرجدید، اینفوگرافی ویاهرمورد مشابه دیگری که باعث ارزشمندترشدن آن شودآراسته کنید.
بعد ازانجام این کار عبارت " به روز شده + تاریخ بروز شدن" رادرانتهای عنوان محتوا اضافه کنید تابازدیدکننده متوجه این موضوع شودکه مقاله تازه است،هم چنین در نتایج جستجوی براساس سال انتشارنیزرتبه بندی شود.

بهره گیری از LSI
LSI بمعنای تحت الفظی فهرست بندی معنایی کلمات ومخفف عبارت Latent Semantic Indexing بوده ومعنی صحیح آن تشخیص درست کلمات وموضوع یک صفحه وب میباشد.
LSI چیزی است که موتورهای جستجوگر در رنکینگ و رتبه بندی وب سایت هادرنظرمیگیرند. بعبارت ساده تر LSI به آن معنااست که گوگل برای کشف مفهوم ومقصودپنهان شده درهرپست، به کلمات پیرامون کلمه کلیدی آن نیزتوجه میکند.
بعنوان مثال :
زمانیکه ازواژه Apple درمتن خوداستفاده میکنید گوگل نمیداندکه منظورشمااشاره به میوه سیب است ویابرند شناخته شده شرکت Apple.
این امرتنهاازمحتوای پیرامون کلمه قابل تشخیص است، بنابراین اگرشمابه آی پد ویااستیو جابز،ایالت کالیفرنیا وصفهای طولانی مقابل فروشگاه اپل نیزدرمتن خوداشاره کرده باشید، مفهوم کاملاواضح خواهدشد.
LSI شامل واژگان مترادف نیزمیشود. به این معنا است که میتوانیدبرای رساندن منظورخود ازواژه های مترادف بامعانی یکسان استفاده کرده بدون آن که یک کلمه کلیدی ثابت رابارها وبارهاتکرارکنید.این روش ازتکرارمصنوعی کلمات کلیدی که یک روش منسوخ شده وازرده خارج برای افزایش ترافیک میباشد نیزجلوگیری مینماید.
اماهم زمان رعایت این نکته نیزضروری است که استفاده بیش ازاندازه از LSI خودبه اندازه تکرارمصنوعی کلمات کلیدی نادرست است.درجریان تولید محتوا،همواره این موضوع رابخاطرداشته باشیدکه هدف، بهبودکیفیت محتوا برای کاربراست.
محتوا در سئو برای افزایش ترافیک وب سایت
محتوا مهم ترین اصل در طراحی وب سایت و سئو وب سایت میباشند. درواقع ترغیب کننده ی کاربران وبازدیدکنندگان وب سایت برای ماندن کاربران و بازدیدکنندگان، همین محتواهای وب سایت هستند. یکی ازفنون بهینه سازی و سئو وب سایت برای افزایش بازدید وترافیک وب سایت توجه به محتوای مطالب در طراحی وب سایت میباشد. مطالب بایدجذاب ،مفید ،جدید وبه دوراز هرگونه اغراق وبزرگنمایی تولید شوند.
اگردرساخت وب سایت و طراحی وب سایت ازمطالب جدیداستفاده کنید علاوه برجذب بازدیدکننده ، موتورهای جستجوگر نیز وب سایت رابعنوان یک وب سایت تولیدکننده ی محتوا شناسایی کرده وارزش زیادی برای آن قائل خواهندشد.
این مطالب نیزباید براساس قوانین سئو وب سایت بوده وکلمات کلیدی درآن بصورت استاندارد (۲تا۵ درصد) درآن استفاده شود.

تصاویر در بهینه سازی و سئو برای افزایش ترافیک و بازدید وب سایت
جذابیت بصری در طراحی وب سایت برعهده ی عکس و تصاویروب سایت میباشد، تصاویردر طراحی وب سایت اولین چیزهایی هستندکه می توانند نظربازدید کننده ی وب سایت رابخودجلب کنند. ولی استفاده ی زیاداز تصاویر در وب سایت هم خوب نبوده وسرعت بارگذاری وب سایت راپایین می آورند ، تصاویردر سئو برای افزایش ترافیک وب سایت بایدبراساس اصول واستانداردهای طراحی وب سایت بوده وجانب اعتدال درآنهابه خوبی رعایت شود.

استفاده از شبکه های اجتماعی در سئو وب سایت برای افزایش ترافیک سایت
شبکه های اجتماعی یکی ازجاهایی است که شمامیتوانید درآنهاحضور موثری داشته واقدام به معرفی وب سایت خودوجذب بازدید کننده های جدیدازاین طریق کنید. جدیدا موتورهای جستجوگر نیزحساسیت زیادی به این مساله نشان داده وبازاریابی شبکه های اجتماعی تبدیل به یکی ازمعیارهای رتبه بندی وب سایت توسط این موتورهای جستجوگر شده است. شمامیتوانید مقالات ومطالبی که در وب سایت خودتان داریدرا درصفحات خودواقع درشبکه های اجتماعی گذاشته واقدام به اطلاع رسانی وجذب بازدیدکنندگان جدید ازاین طریق ،کنید.

طراحی وب سایت بر اساس قواعد و قوانین بهینه سازی و سئو
اگر طراحی وب سایت ماازهمان ابتدا براساس قواعد و قوانین سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت باشد، درادامه، کاربرای سئو وب سایت بسیارراحتتر خواهدشد وهزینه ی بسیارکم تری نسبت به سایر وب سایت هادربرخواهد داشت. علاوه براین طراحی وب سایت براساس اصول سئو وب سایت باعث میشود موتورهای جستجوگر وب سایت مارا راحتتر شناسایی کرده وتوجه بیش تری به آن کنند.
طراحی وب سایت بر اساس استاندارد
استفاده ازاستانداردهای طراحی وب سایت باعث روانترشدن وب سایت شده ،سرعت بارگذاری آن افزایش یافته وکمک زیادی به سئو برای افزایش بازدید وب سایت میکند. استانداردهای طراحی وب سایت میتواند شامل مواردی چون :قالب بندی وب سایت ،شکل ظاهری جایگذاری المان های وب سایت ، نحوه ی چیده شدن منوها وزیر منوها ، استفاده از تصاویردر طراحی وب سایت و غیره باشد.

سئو وبهینه سازی صفحات فرود یا لندینگ پیج (landing pages)
یک صفحه فرود یا لندینگ پیج باطراحی مناسب میتواند تولید وفروش وب سایت شمارا بهبودبخشد. هرچه تعدادصفحات فرودبیش تری ایجادکنید، دروازه های بیش تری برای بازدید کنندگان ایجادمیکنید.
متاسفانه، بسیاری ازشرکت های B2B اهمیت استفاده ازصفحات فرودرا برای جذب کاربران جدیددرک نمیکنند.
طبق تحقیقات شرکت MarketingSherpa، 44 درصدازکلیکهایی که به سوی این شرکتهاهدایت میشود، معطوف به صفحه اصلی است. اماصفحه فرودجایی است که میتواندشامل وبلاگ، خدمات، تعرفه هاو ... باشد.

بررسی ریسپانسیو و واکنشگرا بودن وب سایت برای گوشی های موبایل و تبلت
مطمئن شویدکه وب سایت شمادردستگاههای تلفن همراه بخوبی ظاهرمیشود وعملکرد مناسبی دارد.
درماه مه 2016، گوگل بروزرسانی جدیدی برای الگوریتم جستجوی خودارائه دادکه بطورقابل توجهی اولویت رادرنتایج جستجوی ارگانیک به وب سایت هایی میدهدکه دارای وب سایتی واکنشگراهستند. یعنی وب سایت آن هادرتلفن همراه کاملا بی نقص لودمیشود وتجربه کاربری خوبی ارائه میدهد.
بیش از60 درصد جستجوهای کنونی توسط تلفن های همراه انجام میشوند. طراحی وب سایت بصورت ریسپانسیو یا واکنش گرا روشی است که باهدف هم سایزشدن صفحات دسکتاپ درپاسخ به اندازه صفحه یامرورگری است که باآن مشاهده میشود.

محتوای خود را برای RankBrain بهینه کنید
اگرمیخواهیددر لیست نتایج موتور های جستجوگر پیشرفت کنید، بایدازآخرین بروزرسانی های الگوریتم گوگل وبهترین روشهای جستجوگرهاآگاهی داشته باشید.
سومین عامل مهم رتبه بندی گوگل الگوریتمی به نام RankBrain است. RankBrain یک سیستم هوش مصنوعی است که به تجزیه و تحلیل نتایج جستجو کمک میکند. این ابزاربه موتورهای جستجوگر میفهماندکه صفحه موردنظر درچه خصوصی محتوانوشته و چگونه باکلمات کلیدی سرچ شده توسط کاربران مرتبط است؟
به فرض شمامیخواهید کلمه "شیر"را بهینه کنید. گوگل ازکجابفهمد منظورشما شیرجنگل، شیرآب یاشیر پاستوریزه است؟
شماباید کلمات مرتبط باآن هارادر محتوای خودبیاورید. مثلابرای بهینه کردن کلمه "شیر(پاستوریزه)"استفاده ازکلمات چربی،گاو، لاکتوز،پروتئین و ... منظورشمارا به موتورهای جستجوگر میرساند.

نوشتن حداقل 1890 کلمه محتوا
وب سایت Backlinko بیش از1 میلیون جستجو راتجزیه وتحلیل كرد ودریافت كه میانگین نتایج جستجو درصفحه اول 1890 كلمه است. مطالعات وآزمایشهای زیادی درموردارتباط بین طول محتوا ورتبه بندی موتورهای جستجوگر انجام شده است.
نمودارارائه شده توسط وب سایت Backlinko یافته های آن هارانشان میدهد که پنج نتیجه برتر جستجودارای طول محتوای متوسط بیش از1900 کلمه بودند.طبق بررسیهای انجام گرفته از طریق QuickSprout، نتایج نشان دادکه پستهای منتشرشده که دارای بیش از1500 کلمه هستندتقریبا دوبرابرتعداد پستهایی که کم تراز1500 کلمه بودند، بازدیدکسب کرده است.این درحالیست که مطالعه اخیر Ahrefs نشان دادکه میانگین اولین نتیجه ارگانیک درگوگل تقریبامحتوایی با1000 کلمه است.امابنظرتحقیقات وب سایت Backlinko درست ترند. چرا که آن هابیش ازیک میلیون محتوا راموردتجزیه وتحلیل قراردادند.پس انتشارمداوم محتوای آموزنده بیش از1890 کلمه بازده زیادی در ترافیک جستجوی ارگانیک دارد.
1. تاثیر هسته حیاتی وب یا Core Web Vital در رتبه بندی و ایجاد ترافیک بیشتر
درماه می 2020، گوگل سه معیارجدیدبه نام هسته حیاتی وب برای سنجش میزان تجربه کاربری در وب سایت هاتعریف کرد: بارگذاری، تعامل وپایداری بصری.
درواقع هرسه معیار ازیک چیزسخن میگویند: سرعت صفحه!این که سرعت بارگیری چقدراست، میزان تعاملی بودن صفحه چگونه است وثبات یاپایداری بصری درزمان بارگیری چه قدراست.
درسال 2021 برای اینکه وب سایت شماهم درنتایج نخست گوگل دیده شود، بایداین پارامترهای مهم رادرنظرداشته باشید. اگردو صفحه بامحتوای کاملایکسان در سطح وب وجودداشته باشد، صفحه ای به کاربرنشان داده میشودکه ازنظر معیارهای هسته حیاتی وب، امتیازبالاتری گرفته باشد. پس برای ایجادترافیک بیشتر این نکته رافراموش نکنید.
2. الگوریتم BERT برت گوگل محتوای مرتبط را شناسایی می کند
الگوریتم BERT گوگل راباید ازجدید ترین الگوریتمهای این کمپانی بدانیم که برای درک بهترجستجوی کاربران طراحی شده است.این الگوریتم بااستفاده ازیادگیری ماشینی وپردازش زبان طبیعی (NLP)،ازبیش از 70زبان پشتیبانی میکند وهدف آن نمایش نتیجه ای است که کاربرواقعا بدنبال آن است.
این الگوریتم بنوعی هدف کاربررااز جستجو تشخیص میدهد وبه زبان ساده میتواندمغز انسان راتاحدی درک کند! بنابراین وب سایت هایی که فقط بابکاربردن کلمات کلیدی درمتون نامرتبط، سعی درارتقای رتبه بندی خوددارند، بزودی ازدنیای وب خداحافظی خواهند کرد!
با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.