قوانین و مقررات ثبت دامنه های ir

قوانین و مقررات ثبت دامنه های ir

کلمات کلیدی: قوانین ثبت دامنه آی آر، دامین آی آر، تعریف دامین یا دامنه، ثبت دامنه یا دامین آی آر، آدرس اینترنتی آی آر، دامین آی آر، دامین IR، دامنه IR

قوانین و مقررات ثبت دامنه های irشرایط ثبت دامنه با پسوند .ir


•حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر ۶۳ حرف میباشد.
•تنها استفاده از حروف انگلیسی و ارقام و نشانه "-" مجاز می باشد .
•در صورت تمایل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی خاص مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز است .
•ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی و اعمال مغایر با قوانین به کلی ممنوع می باشد .
•ثبت دامنه با نام پسوندهای عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می باشد. مثلا www.biz.ir
•ثبت دامنه با نام های مرتبط با اینترنت ممنوع می باشد مثلا internet.ir و یا site.ir
•ثبت دامنه با نامهای ایران، اسامی استانها، شهرستانها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد.
•ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی، تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز
می باشد. ارایه آدرس دقیق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .co.ir


•کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد.
•این دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارایه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .ac.ir


•کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق میباشد.
•این دامنه مخصوص مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای
اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارایهی کپی مجوز مذکور الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .id.ir


کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق میباشد. این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشور ایران بوده و ارائه تصویر شناسنامه متقاضی الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .net.ir


•کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد.
•این دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی
می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .gov.ir


•کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد.
•این دامنه مخصوص بخش های اجرایی مؤسسات و وزارتخانههای جمهوری اسلامی بوده و ارایه درخواست کتبی در سربرگ مؤسسه الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .org.ir


•کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد.
•این دامنه مخصوص شرکتهای غیرانتفاعی، انجمنهای علمی، موسسات بینالمللی ثبت شده و... بوده و ارایه کپی روزنامه رسمی مؤسسه الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه با پسوند .sch.ir


•کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه .ir صادق می باشد.
•این دامنه مخصوص مدارس، مؤسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارایه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ مؤسسه الزامی می باشد .

شرایط ثبت دامنه مشابه با نام شرکت یا مؤسسه ی خاص


•در صورتی که دامنهای که در حال ثبت آن هستید مشابه یا مربوط به مؤسسه یا شرکت خاصی بوده و یا به دلیل نقص حقوق ثبتی آنها مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی داشته باشد، پس از ثبت دامنه توسط شما، وضعیت دامنه (Status) به حالت In Progress در آمده و ایمیلی با مضمون زیر برای شما ارسال میشود : ثبت این دامنه ممکن است مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و ناقض حقوق ثبتی دیگران باشد. لازم است در این رابطه به مواد ۶۶ و ۷۶ قانون تجارت الکترونیک که در شماره ۱۷۱۶۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۱۳۸۲ / ۱۱ / ۱۱ ، به چاپ رسیده است توجه داشته و نیز از مقررات حل اختلاف ثبت دامنه مندرج در وبگاه www.nic.ir آگاه باشید.
در صورتی که مصر هستید دامنه مربوطه را ثبت کنید، با توجه به قوانین مربوطه مورد اشاره، کافی است در پاسخ به ایمیل مربوطه بنویسید: از مقررات اطلاع کامل دارید و هرگونه مسؤولیت حقوقی در قبال ثبت و استفاده از این دامنه را قبول میکنم.
توجه داشتید باشید با این وجود این دامنه ممکن است در آینده مشمول قوانین مذکور گردد .
•در صورتی که برای دامنهای که مشابهت با نام خاص یا شرکتی داشت، شرایط فوق پیش نیاید و یا دامنه ی مربوطه پیش از تأسیس یا ثبت رسمی شرکت مذکور توسط شما ثبت شده باشد، آن شرکت یا مؤسسه نمیتواند مدعی دامنه مربوطه شده مگر آن که ثابت شود دامنه مذکور در جهت سوء استفاده یا ضرر مالی به شرکت مذکور ثبت گردیده است.
•در صورتی كه دامنهای كه میخواهید ثبت كنید شباهت با نام شركت یا مؤسسهای را داشت و یا از ظاهر آن بر میآمد كه ممكن است این دامنه مورد دعوای شركتی قرار گیرد، در صورتی كه نام دامنه ایرانی بوده و شركت مربوطه نیز در ایران باشد، ممكن است از سوی مركز رسمی ثبت دامنه ایمیلی با مضمون وضعیت فوق برای شما ارسال گردد. در این صورت لازم است از صورت صاحب دامنه ( كسی كه اسمش در قسمت legal holder نوشته شده است، كپی شناسنامه به همراه مطلب امضا شده زیر به شماره فاكس02122295700 ارسال گردد تا وضعیت دامنه در حالت confirm )تأیید شده( قرار گیرد.

بسمه تعالی
موضوع: ثبت دامنه .ir
به: پژوهشگاه دانشهای بنیادی
با سلام،
بدینوسیله آقا/خانم/شرکت....................................... متعهد می گردد که در صورت بروز هرگونه شکایت و دعاوی حقوقی در مورد نام دامنه ................................ مسئولیت قانونی آنرا به عهده خواهد گرفت .
نام و امضا مدیر عامل
مهر
تاریخ


اجازه ثبت دامنه های مربوط به مؤسسات، شرکتها، ادارات، دانشگاهها و .. .


•در صورتی که یک مؤسسه، شرکت، اداره یا سازمان، دانشگاه و... سفارش ثبت دامنه درجه 3 را به شما میدهد، ضمن رعایت قوانین فوق در مورد دامنههای درجه سه )مجوزهای لازم در این زمینه( لازم است از طرف آن مؤسسه یا سازمان نامهای رسمی در سربرگ آن مؤسسه و با مهر و امضای آن مؤسسه به پژوهشگاه دانشهای بنیادی - واحد ثبت دامنه به نشانی تهران، ضلع جنوبی میدان شهید باهنر )نیاوران( مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، ساختمان ثبت دامنه یا شماره فکس 22295700 ( 021 ( و یا ایمیل info [at] nic [dot] ir ارسال نموده و شما را به عنوان نماینده جهت ثبت دامنه معرفی کند تا مجوز لازم به شما برای ثبت یا تأیید دامنه داده شود :

نمونه ای از متن این نامه :

بسمه تعالی
پژوهشگاه دانشهای بنیادی - واحد ثبت دامنه
احتراماً بدینوسیله این مؤسسه/دانشگاه/سازمان/... آقای )نام فرد ثبت کننده( با نیکهندل )نیک هندل فرد ثبت کننده( جهت ثبت دامنه ... معرفی می نماید .
خواهشمند است اقدام لازم جهت ثبت دامنه مذکور توسط ایشان انجام گیرد. ضمناً مشخصات مربوطه جهت ثبت در دامنه بدین شرح می باشد :
نام مؤسسه :
نشانی :
شهر :
کدپستی :
شماره تلفن :
شماره فاکس :
با تشکر
رئیس مؤسسه/دانشگاه/سازمان /...
مهر و امضاء__
با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.