مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / تغییر نام گوگل وبمستر تولز Google Webmaster Tools به گوگل سرچ کنسول Google Search Consol
تغییر نام گوگل وبمستر تولز Google Webmaster Tools به گوگل سرچ کنسول Google Search Consol
نظرات: 3 نظر تگ ها: گوگل وبمستر تولز|گوگل سرچ کنسول|Google Webmaster Tools|Google Search Consol

تغییر نام گوگل وبمستر تولز Google Webmaster Tools به گوگل سرچ کنسول Google Search Consol


به خبر جدیدی که از گوگل اعلام شده شده توجه فرمایید:
گوگل اعلام کرد که نام گوگل وبمستر تولز Google Webmaster Tools را به گوگل سرچ کنسول Google Search Console تغییر داده اند.

طبق اخباری که به دستمان رسیده موتورهای جستجو گر گوگل اعلام کرده که نام گوگل وبمستر تولز یا Google webmaster tools بیش تراین جلوه راایجاد می کندکه این سرویس فقط برای وبمسترها و مدیران وب سایت ها مورداستفاده قرار می گیرد. وطی سال ها این به همین وضعیت وجودداشته وچه بساکه بسیاری افرادبه دلیل فقط نام آن سمت استفاده ازاین سرویس کارامد گوگل نرفته اند، وازآن استفاده نکرده اند،
موتورهای جستجو گر گوگل گفته باتوجه به این موضوع بایداعلام کنیم که استفاده ازاین سرویس وابزار منحصرا وتنها ابزار فقط برای وبمستران و مدیران وب سایت نیست، بلکه برای تمامی افراد، کاربران، علاقمندان، صاحبان مشاغل، کارشناس های موتورهای جستجوگر  گوگل، بازاریاب ها، برنامه نویسان، طراحان وب سایت، توسعه دهندگان وبرنامه نویسان وغیره میباشد. پس وبمستران و مدیران وب سایت تنهابخشی ازاستفاده کنندگان ازاین ابزار وسرویس کارآمد گوگل هستند. پس برای این که این سرویس وابزارمفید و مهم رافراگیر نماید وجلو ترس ازورود کاربران به آن رابرای افراد غیره بگیرد، گوگل Google نام این سرویس وابزار مهم راتغییر داد.

این راباید عرض کنیم که این تغییر نام، به معنی تغییر کلیه ی ابزار وسرویس های مربوط به گوگل وبمستر تولز Google webmaster tools نخواهدبود یعنی هیچ تغییری در سرویس اتفاق نخواهدافتاد، وتمام ویژگیها همان قبلی هاهستند باهمان امکانات وجزئیات گذشته، این درحالی است که بایداین راهم فراموش نکنیم که گوگل Google همواره وپیوسته امکانات و ویژگیهای جدیدی رابه این سرویس وابزار قدرت مند خوداضافه میکند وآن را بروز می کند.

درعنوان این خبر آرم جدیداین سرویس وابزار را برایتان آورده ایم.

آدرس یو آر ال URL این ابزار یکسان وهمان قبلی است ، ولی گوگل یک آدرس یو آر ال کوتاه g.co/SearchConsole برای گوگل سرچ کنسول اضافه کرده است.

دیدگاه کاربران