مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / نصب وردپرس
نصب وردپرس
نظرات: 3 نظر تگ ها: نصب وردپرس|آموزش نصب وردپرس|آموزش نصب سیستم مدیریت محتوای وردپرس|آموزش نصب CMS وردپرس

نصب وردپرس


آموزش نصب وردپرس

برای استفاده کردن از وردپرس، اول بایدآن را روی فضای میزبانی خود نصب نمایید. وردپرس به هاست لینوکس نیازدارد. اگر هاست ودامنه تان را تهیه کرده باشید، کافی است ابتدا به وب سایت wp-persian.com مراجعه کرده وآخرین پرونده ی نصبی وردپرس را دریافت نمایید. پس ازآن وارد CPanel فضای میزبانی هاست خودشده وبه بخش File Manager بروید. حال باابزار Upload اقدام به بارگذاری پرونده ی نصبی وردپرس نمایید. سپس آن را ازحالت فشرده خارج نمایید(Extract). حالا باید فایل های وردپرس رابه ریشه ی وب سایت خود منتقل نمایید. ریشه ی هاست شما پوشه ی Public_html خواهدبود. زمانی که وردپرس را ازحالت فشرده خارج می نمایید، تمامی فایل های وردپرس درون یک پوشه ی دیگر قرارخواهند گرفت. در اینحالت آدرس وب سایت شما به اینصورت خواهدبود: yoursite.ir/wordpress . پس بایدفایل های وردپرس راروی ریشه ی هاست خود بیاورید: بااستفاده از ابزار Move .
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت پس بااین توضیحات پوشه ی Public_html هاست شما باید به مانند تصویر بالاباشد. یعنی سه پوشه ی اصلی وردپرس به علاوه دیگر فایل های این سیستم مدیریت محتوا راداشته باشد. البته شما وردپرس را حتی میتوانید داخل پوشه های دیگر بریزید که برای بازکردن صفحه ی اصلی آن وب سایت، باید نام پوشه رابه انتهای آدرس وب سایت خوداضافه نمایید.
پس از این که فایل های وردپرس راطبق توضیحات بالا مرتب کردید، باید به قسمت MySql Database از Cpanel رفته ویک پایگاه داده برای وب سایت خودبسازید. از بخش Create New Databae بایدنام پایگاه داده ی وب سایت خود راوارد نمایید وروی Create Database کلیک نمایید. نام کامل پایگاه داده ی شما به همراه عبارتی خواهدبود که قبل ازجعبه ی نام پایگاه داده قرارگرفته است. یعنی درتصویر زیر پایگاه داده ی ما Webnoad_wordpress خواهدشد که بعدا به آن نیاز خواهیم داشت.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت حالا باید ازهمین صفحه یک User یا حساب کاربری بسازیم. پس به بخش Add New User ازهمین صفحه رفته ونام کاربر خود را درجعبه ی Username وارد نمایید. نام این کاربر هم ازهمان قاعده ای که برای نام پایگاه داده گفته شده تبعیت می کند. بایدیک رمز عبور بسیارقوی هم در جعبه ی Password و هم چنین Password(Again) وارد نمایید. میتوانید روی Password Generator کلیک نمایید واز یک رمز عبور تصادفی که خود CPanel برای شما میسازد استفاده نمایید. این نام کاربری ورمز عبور را در جایی بصورت موقتی ذخیره نمایید که درمراحل بعدی به آن نیاز داریم. حال روی Create User کلیک نمایید. کاربری که قراراست به پایگاه داده ی وب سایت مادسترسی داشته باشد راهم ساختیم.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت
حالا باید کاربری که ایجاد کردیم رابه پایگاه داده متصل نماییم. پس به قسمت Add User To Database همین صفحه خواهیم رفت واز فهرست کشویی User نام کاربری که ساختیم واز فهرست کشویی Database پایگاه داده ای که ساخته ایم راانتخاب می کنیم و روی Add کلیک می نماییم.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت
صفحه ی دیگری که برای شما باز میشودباید تیک گزینه ی ALL PRIVILEGES رابزنید و ازپایین همین صفحه روی Make Change کلیک نمایید. تا کاربر به پایگاه داده دسترسی خودداشته باشد. درحال حاضر ماباید اطلاعاتی ازقبیل موارد زیر را دراختیار داشته باشیم:
 

نام پایگاه داده (Database)

 

نام کاربر (User)

 

 

رمز عبور کاربر (Password)

دراین مرحله باید به نشانی وب سایت خود درمرورگر وارد شوید. اگرپرونده های وردپرس راروی ریشه ی هاست خود ریختید، مستقیم به نشانی اصلی وب سایت واردشوید. در غیر این صورت اگر وردپرس را درون یک پوشه ی دیگر ازریشه ی وب سایت ریختید، باید نام پوشه راهم به انتهای نشانی وب سایت خودوارد نمایید. درهر صورت صفحه ای برای شما بازخواهد شد که باید زبان وب سایت خودرا انتخاب نمایید.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت فارسی را ازفهرست زبان ها انتخاب کرده وروی "ادامه" کلیک نمایید. درمرحله ی بعدی نصب وردپرس، به شما توضیحاتی راجع به نصب خواهدداد و ازشما میخواهد که موارد مورد نیاز راآماده نمایید.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت روی "بزن بریم" کلیک نمایید وصفحه ی دیگری بازخواهد شد(تصویر زیر) حالاباید مشخصاتی که وردپرس نیازدارد را وارد نمایید وروی "بفرست" کلیک نمایید. پس به ترتیب نام پایگاه داده، نام کاربری، رمز کاربر پایگاه داده که همگی را ازقبل ساختیم راوارد جعبه های این صفحه می کنیم.
به گزینه های میزبان پایگاه داده و هم چنین پیشوند جدول میتوانید دست نزنید. دربیش تر مواقع میزبان پایگاه داده همان localhost است. مگر این که پایگاه داده ی MySql شماروی یک هاست یاسرور دیگر قرارگرفته باشد، که در اینصورت باید نشانی آن را دراین جعبه وارد نمایید.
گزینه ی پیشوند جدول را هم میتوانید تغییر دهید. ولی یک عبارت دوحرفی را انتخاب نمایید وحتما علامت زیرخط (_) راهم درانتهای آن قراردهید. داده هایی که شما در آن صفحه وارد می نمایید، مستقیم در پرونده ی wp-config از ریشه ی وب سایت شما ذخیره میشوند. پس حتی بطورمستقیم هم میتوانید این سند را ازروی هاست خودباز کرده واین اطلاعات رابا ویرایش گرمتنی وارد آن نمایید. اما وردپرس آمده و کار رابا مهیا کردن این رابط وب، بسیار ساده کرده است.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت اگر اطلاعاتی که درمرحله ی قبلی واردکردید صحیح بوده باشد، صفحه ای به مانندتصویر زیر برای شما بازخواهد شد که به شما خواهد گفت همه چیز درست است وباید روی "اجرای نصب" کلیک نمایید.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت پس روی "اجرای نصب" کلیک نمایید. درمرحله ی بعدی باید مشخصات وب سایت خودرا وارد کرده وروی "راه اندازی وردپرس" کلیک نمایید.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت • عنوان وب سایت عنوانی را که میخواهید وب سایت شماداشته باشد. این راهم بعدا میتوانید تغییر دهید.
• شناسه: همان نام کاربری است که شما باآن وارد بخش پیشخوان وب سایت میشوید. شناسه ای را انتخاب نماییدکه شامل نویسه های انگلیسی باشد وبه یادماندنی.
• رمز: رمزی که قراراست به همراه شناسه باآن وارد بخش مدیریت وب سایت خودشوید.
• ایمیل شما: ایمیل شخصی خودرا وارد نمایید. وردپرس بااین ایمیل با ما درارتباط خواهدبود.
• حریم خصوصی: اگر نمیخواهید وب سایت شما در موتورهای جستجوگر مثل گوگل دیده شود، این گزینه را غیرفعال نمایید.
زمانی که روی راه اندازی وردپرس کلیک می نمایید، اندکی طول خواهدکشید تاجداول پایگاه داده وردپرس شمابه همراه چیزهای دیگر ساخته شود و وب سایت شماآماده ی استفاده شود. پس ازآن صفحه ی زیر به شمانشان داده خواهدشد.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت حالااگر به نشانی اصلی وب سایت خودبروید، خواهیددید که وب سایت شماساخته شده وبا قالب ونوشته ی پیش فرض نمایان است. برای واردشدن به صفحه ی ورودبه بخش پیشخوان کافی است /wp-admin رابه انتهای نشانی وب سایت خوداضافه نمایید ونام کاربری ورمز عبوری که درهنگام طی کردن مراحل نصب وردپرس تعیین کردید راوارد نمایید.
طراحی وب سایت، طراحی وردپرس،طراحی سایت، ساخت وب سایت، راه اندازی وب سایت حالا ازالان به بعد میتوانید وب سایت خودرا از پیشخوان مدیریت نمایید. برای مشاهده ی آموزش های کامل وردپرس بهتراست به وب سایت وان مراجعه کرده ومقالات آموزشی فارسی وتصویری آموزشی را حتما مطالعه کنید. وردپرس دارای توضیحات بسیاری است. البته به این معنی نیست که وردپرس خیلی سخت است. خیر، کارکردن باآن ساده است. اماامکانات بسیاری دارد. مثلابا نصب قالبهای پیشرفته تر میتوانید وب سایت خودرا توسعه دهید یاافزونه های بسیاری هستندکه هرکدام کارایی خاصی برای وب سایت شمادارند، که بهتراست باآن ها هم آشناشوید.

دیدگاه کاربران