مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / خدمات سرور اختصاصی
خدمات سرور اختصاصی
نظرات: 3 نظر تگ ها: سرور اختصاصی|خدمات سرور اختصاصی|قیمت سرور اختصاصی|تعرفه سرور اختصاصی

خدمات سرور اختصاصی


خدمات سرور اختصاصی: Dedicated hosting service ، امکانی حرفه ای وکاربردی برای شرکتها و کسب وکارهااست که بدلایل های مختلفی ازقبیل امنیت بسیار بالا وپایداری اطلاعات بسیاربالا وخدماتی که ارائه میدهند، برایشان مناسب نیست که ازسرورهای اشتراکی استفاده کنند. دراین خدمات امکانات مختلفی برای سرویس گیرنده فراهم میشودکه ازآن جمله میتوان به اختصاصی بودن سرور برای سرویس گیرنده، فضای نگه داری بالا، امکان داشتن ترافیک بسیار بالا، تسلط وکنترل کامل برروی سرور اختصاص یافته، تهیه ی نسخه پشتیبان (Back Up) ازاطلاعات وداده‌های سازمان وامکان مدیریت سرور اختصاصی اشاره کرد. بهره‌مندی ازاین ویژگیها سبب شده است تابسیاری ازکسب وکارها وشرکت ها داشتن یک سرور اختصاصی دریک دیتاسنتر مورداعتماد رامناسب تر وبصرفه تردانسته واز این روش استفاده نمایند. سرور اختصاصی به شماامکان کنترل کامل سرویس وب تان رامیدهد. درصورتیکه بدنبال پایداری، کیفیت، سرعت وامنیت دربالاترین سطح آن هستیداین سرویس راانتخاب نمایید. این سرور ها براساس قدرت ومیزان پردازش به دوگروه مختلف سرورمجازی و سرور اختصاصی ارائه میشوند. نرم افزارهای مخصوص سرور، امکانات جانبی وپلن های مدیریت سرور وپشتیبانی ونصب وراه اندازی هم توسط کارشناسان گروه وب سایت وان ارائه خواهدشد. پس تااینجا متوجه شدیم که سرور اختصاصي نوعي هاست اینترنتی است كه درآن Server بصورت كاملاً اختصاصي مورداستفاده قرار ميگيرد، سرور هم نوعي كامپيوتراست باامكانات سخت افزاري ونرم افزاري بيشتركه برخلاف كامپيوتر هميشه بايدروشن و به اينترنت متصل باشد. مديريت سروربه دليل حساسيت آن بايدتوسط کارشناسان متخصص انجام شود تابراي وب سايت هايي كه روي آن قراردارند مشكلاتي چه ازنظر كيفيتي وچه ازنظر امنيتي ايجادنشود.

سرور درکل ها دونوع هستند:

 • سرور عمومی
 • سرور اختصاصی
 •  

سرور عمومی

در سرور عمومی چندين وب سايت ازامكانات يک سرور استفاده ميكنندكه تمامی سخت افزار ونرم افزارهای آن قبلاتوسط شركت ارائه دهنده(گروه وب سایت وان) نصب شده است وبصورت اشتراكي با وب سايت های ديگر مي تواننداز اين امكانات استفاده کنید.  

سرور اختصاصی

سازمان ها، موسسات وشرکتهای بسیار بزرگ وهم چنين شركت هايی كه امنيت وب سايت هايشان بسيارمهم وحياتی است وازحساسيت بسیار بالايی برخورداراست وازسوی ديگر ميخواهند سرعت، ترافيک وكنترل بيشتر وبهتري برروی فضای خودداشته باشند، براي تهيه يک سرور اختصاصی اقدام ميكنند. سرور اختصاصي به آن هااين امكان راميدهدكه براساس نياز وبرنامه ی خود ازامكانات متنوعی مانندآزادي درنصب نرم افزار هاي دلخواه، استفاده ازفضای وب به ميزان موردنياز بدون درنظرگرفتن محدوديتی كه درسرورهاي اشتراكي وجوددارد واز همه مهمترآزادی درمديريت محتوای سرور، استفاده نمايند. پس ازآن جایی كه مديريت كامل سرور اختصاصی به عهده سرویس گیرنده است، ازنظر امنيت وداشتن مركزداده هاي امن، مطمئن خواهندبود وبدليل ترافيک كم، ازسرعت بسياربالايي برخوردارهستند.

خدمات سرور اختصاصی

وب سایت وان این افتخار راداردکه اعلام نمایدکه به علت حمایت ازمشتری ومشتری مداری فروش خدمات سرور اختصاصی رادر حوزه ی فعالیت وخدمات قابل ارائه برای مشتریان عزیزفراهم کرده است، شما میتوانید باانتخاب امکانات موردنیازتان ازپلن های ارائه شده توسط گروه وب سایت وان، گزینه سفارش سرور اختصاصی راانتخاب نمایید وادامه روندبرای ثبت سفارش سرور اختصاصی راطی نمایید.

سرور اختصاصی ISS1

 • پردازنده: E3-1230
 • رم: 8 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 500 گیگابایت
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • هر100گیگ ترافیک مازاد: 50000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 500000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ISS2

 • پردازنده: E3-1230 v3
 • رم: 16 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 500 گیگابایت
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • هر 100گیگ ترافیک مازاد: 50000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 700000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ISS3

 • پردازنده: E3-1230 v4
 • رم: 16 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 500 گیگابایت
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • هر 100گیگ ترافیک مازاد: 50000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 1500000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ISS4

 • پردازنده: E3-1230 v4
 • رم: 32 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 1 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • هر 100گیگ ترافیک مازاد: 50000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 1700000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ISS5

 • پردازنده: E3-1230 v4
 • رم: 32 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 2 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • هر 100گیگ ترافیک مازاد: 50000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 2200000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ISS6

 • پردازنده: E3-1230 v4
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 4*1 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 4 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • هر 100گیگ ترافیک مازاد: 50000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 3500000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ESS1

 • پردازنده: E3-1270 v6
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 4*250 گیگابایت ssd
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • نصب کنترل پنل Windows Server: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 1500000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ESS2

 • پردازنده: 2*E5-2630 v4
 • رم: 128 گیگابایت
 • هارد: 2*250 گیگابایت ssd
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • نصب کنترل پنل Windows Server: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 3000000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ESS3

 • پردازنده: 4*E7-4830 v4
 • رم: 512 گیگابایت
 • هارد: 12*500 گیگابایت ssd
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • نصب کنترل پنل Windows Server: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 15000000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ESS4

 • پردازنده: 4*E7-4850 v4
 • رم: 1 ترابایت
 • هارد: 12*500 گیگابایت ssd
 • ترافیک ماهیانه: نامحدود
 • هزینه راه اندازی: 100000 تومان
 • نصب کنترل پنل Windows Server: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 20000000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی GSS1

 • پردازنده: Core i7-6700
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 2*4 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 30 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 700000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی GSS2

 • پردازنده: Core i7-6700
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 2*8 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 30 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 1000000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 1000000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی GSS3

 • پردازنده: Core i9-9900
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 2*8 ترابایت
 • ترافیک ماهیانه: 30 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 1200000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 1200000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی GSS4

 • پردازنده: 2*Xeon Silver 4114
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایتssd
 • ترافیک ماهیانه: 30 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 3000000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 3300000 تومان

سفارش سرور اختصاصی

سرور اختصاصی ISS1

 • پردازنده: 2*Intel Xeon Gold 6130
 • رم: 64 گیگابایت
 • هارد: 2*1 ترابایتssd
 • ترافیک ماهیانه: 50 ترابایت
 • هزینه راه اندازی: 4000000 تومان
 • نصب کنترل پنل CPanel: 700000 تومان
 • نصب کنترل پنل Direct Admin: 150000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk نامحدود: 750000 تومان
 • نصب کنترل پنل Plesk 30 دامین: 350000 تومان
 • هزینه پشتیبانی: مربوط به پلن انتخابی

ماهانه: 4400000 تومان

سفارش سرور اختصاصی
دیدگاه کاربران