مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / طراحی وب سایت فروشگاهی
طراحی وب سایت فروشگاهی
نظرات: 3 نظر تگ ها: طراحی وب سایت فروشگاهی

طراحی وب سایت فروشگاهی


وب سایت های فروشگاهی چه کاری راانجام میدهند، این سوال کمی عجیب بنظر میرسد، خب اینکه کاملامشخص است، در یک وب سایت فروشگاهی، کالاهایی رابا قیمتشان برای فروش قرار میدهند، و مشتریان برای خریداین کالاها وارد وب سایت فروشگاهی میشوند وبا مشاهده کالاها ومشخصات و تصاویر آن ها وبامقایسه جزئیات آن ها راانتخاب میکنند واطلاعات تماس وآدرس خود راوارد میکنند وپس از پرداخت مبلغ ارائه شده توسط وب سایت، عملیات خریدآن ها باموفقیت به پایان میرسد، وفروشگاه پس از مشاهده خریدهای انجام شده، کالاهای مورد نیاز راآماده میکند وبرای آدرس مشتری ارسال میکند.

این کل عملیات خرید و فروش یک وب سایت فروشگاهی می باشد.

اگربخواهیم بصورت حرفه ای وبازاریابی به طراحی وب سایت فروشگاهی نگاه کنیم، یک طراحی وب سایت فروشگاهی چیزی بسیارفراتر ازاین عملیات ساده ای که مشاهده کرده اید میباشد، دراین جاما سعی میکنیم به تعدادی ازنکات طراحی وب سایت فروشگاهی اشاره کنیم:

یک طراحی وب سایت فروشگاهی دردرجه ی اول باید بصورت حرفه ای طراحی وراه اندازی شود وازتمام قوانین موجود برای بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت توسط موتورهای جستجوگر گوگل پیروی کند، وازچیزی حدود 200 فاکتورخواسته شده توسط موتور های جستجوگر گوگل برای سئو داخلی وب سایت وبسیاری از فاکتورهای مورد نیاز برای سئو خارجی وب سایت، پیروی کنید.

این که شماتنها یک وب سایت فروشگاهی داشته باشیدبدون درنظر گرفتن این موارد، درواقع انگار هیچ چیزی برای فروش محصولاتتان ندارید، اگربخواهیم دردنیای فیزیکی مثال بزنیم مثل این است که شما کالاهایی برای فروش داریدکه در منزل خودآن ها را پنهان کرده اید وانتظار دارید بتوانید آن هارا بفروشید، آیا اینکاربه شما کمک میکند؟ قطعا جوابتان منفی خواهدبود، چراکه تا زمانی که شماکالایی نفروشید سودی هم نمیکنید.

درجه ی دوخود طراحی وب سایت میباشد، شمابه فرض این که تمامی موارد بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت رارعایت کرده اید، وقتی کاربران وارد وب سایت شماشوند و طراحی وب سایت بگونه ای نباشدکه کاربران را جذب نماید، قطعا بازهم مشتری را ازدست داده اید، یعنی به همان اندازه که بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت اهمیت داردکه کاربران را روانه وب سایت فروشگاهی تان کند، خود طراحی وب سایت هم بسیارمهم است که به قدری جذاب وگیرا باشد تا کاربران پس ازورود به وب سایت فروشگاهی شما، ناخداگاه درذهنش این راحس کندکه درست است این همان وب سایتی بود که دنبالش می گشتم. اینطور است که طراحی وب سایت به شماکمک خواهد کرد.

در درجه های بعدی برای طراحی وب سایت فروشگاهی بسیاری ازنکات ریز ودرشت دیگری وجوددارد که در جای خودش به این مواردرسیدگی خواهیم کرد، دراین مقاله ما سعی کرده ایم در مورد طراحی وب سایت فروشگاهی اطلاعاتی برای شما قراردهیم.

دیدگاه کاربران