مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / قوانین و مقررات ثبت دامنه های ir
قوانین و مقررات ثبت دامنه های ir
نظرات: 3 نظر تگ ها: قوانین ثبت دامنه ir|مقررات ثبت دامنه ir

قوانین و مقررات ثبت دامنه های ir


شرایط ثبت دامنه با پسوند .ir

-حداقل طول دامنه 3حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد.
-فقط استفاده کردن ازحروف انگلیسی وارقام و نشانه "-" مجاز میباشند.
-درصورت تمایل به ثبت نام دامنه ها بامفهوم مذهبی خاص مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نیاز هست.
-ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیتهای غیرقانونی واعمال مغایر باقوانین به کلی ممنوع میباشد.
-ثبت دامنه بانام پسوندهای عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع میباشد. مثلا www.biz.ir
-ثبت دامنه بانام های مرتبط با اینترنت ممنوع میباشند مثلا internet.ir ویا site.ir
-ثبت کردن دامنه بانام های ایران، اسامی استان ها، شهرستان ها و شهرها وکد آن ها ممنوع میباشد.
-ثبت دامنه بااسامی ملی همانند نام مشاهیر، اماکن عمومی ووقایع ملی، تنها بامجوز وزارت ارشادمجاز
میباشد. ارائه کردن آدرس دقیق پستی وکد پستی 10رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .co.ir

-کلیه ی قوانین مندرج دربخش دامنه .ir صادق میباشد.
-این دامنه مخصوص شرکت های تجاری ثبت شده بوده وارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی میباشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .ac.ir

-کلیه ی قوانین مندرج دربخش دامنه .ir صادق میباشد.
-این دامنه مخصوص مؤسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای
اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده وارائه ی کپی مجوزمذکور الزامی می باشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .id.ir

کلیه ی قوانین مندرج در قسمت دامنه .ir صادق میباشد. این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشورایران بوده وارائه کردن تصویر شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .net.ir

-کلیه ی قانون های مندرج دربخش دامنه .ir صادق میباشد.
-این دامنه مخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات شبکه و ISPها بوده وارائه ی کپی مجوز ISP الزامی
می باشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .gov.ir

-کلیه ی قوانین مندرج دربخش دامنه .ir صادق می باشد.
-این دامنه مخصوص بخش های اجرایی مؤسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده وارائه کردن درخواست کتبی درسربرگ مؤسسه الزامی میباشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .org.ir

-کلیه ی قوانین مندرج دربخش دامنه .ir صادق می باشد.
-این دامنه مخصوص شرکت های غیرانتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بین المللی ثبت شده و...بوده وارائه کپی روزنامه رسمی مؤسسه الزامی می باشد.

 

شرایط ثبت دامنه با پسوند .sch.ir

-کلیه ی قوانین مندرج دربخش دامنه .ir صادق می باشد.
-این دامنه مخصوص مدارس، مؤسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش وپرورش بوده وارائه کپی مجوزمذکور و درخواست کتبی درسربرگ مؤسسه الزامی میباشد.

 

شرایط ثبت دامنه مشابه با نام شرکت یا مؤسسه ی خاص

-درصورتیکه دامنه ای که درحال ثبت آن هستیدمشابه یامربوط به مؤسسه یاشرکت خاصی بوده و یا بدلیل نقص حقوق ثبتی آن هامغایرت با قوانین جمهوری اسلامی داشته باشد، پس ازثبت دامنه توسط شما، وضعیت دامنه (Status) به حالت In Progress درآمده وایمیلی بامضمون زیربرای شما ارسال می شود: ثبت این دامنه ممکن است مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران وناقض حقوق ثبتی دیگران باشد. لازم است دراین رابطه به مواد ۶۶و ۷۶قانون تجارت الکترونیک که درشماره ۱۷۱۶۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۱۳۸۲ / ۱۱ / ۱۱، به چاپ رسیده است توجه داشته ونیز ازمقررات حل اختلاف ثبت دامنه مندرج در وب گاه www.nic.ir آگاه باشید.
در صورتیکه مصر هستیددامنه مربوطه را ثبت نمایید، باتوجه به قانون های مربوطه مورداشاره، کافی است درپاسخ به ایمیل مربوطه بنویسید: ازمقررات اطلاع کامل دارید وهرگونه مسؤولیت حقوقی درقبال ثبت کردن واستفاده ازاین دامنه را قبول می کنیم.
دقت داشتید باشید بااین وجوداین دامنه ممکن است درآینده مشمول قوانین مذکور گردد.
-درصورتیکه برای دامنه ای که مشابهت بانام خاص یاشرکتی داشت، شرایط فوق پیش نیاید ویادامنه ی مربوطه پیش ازتأسیس یاثبت رسمی شرکت مذکور توسط شماثبت شده باشد، آن شرکت یا مؤسسه نمی تواندمدعی دامنه مربوطه شده مگر آنکه ثابت شوددامنه مذکور درجهت سوء استفاده یاضررمالی به شرکت مذکور ثبت گردیده است.
-درصورتیكه دامنه ای كه می خواهید ثبت نمایید شباهت بانام شركت یامؤسسه ای راداشت ویا ازظاهر آن بر می آمد كه ممكن است این دامنه مورددعوای شركتی قرارگیرد، درصورتی كه نام دامنه ایرانی بوده وشركت مربوطه نیز درایران باشد، ممكن است ازسوی مركز رسمی ثبت دامنه ایمیلی بامضمون وضعیت بالابرای شما ارسال شود. دراینصورت لازم است ازصورت صاحب دامنه ( كسی كه اسمش درقسمت legal holder نوشته شده است، كپی شناسنامه به همراه مطلب امضاء شده زیربه شماره فاكس02122295700 ارسال گردد تاوضعیت دامنه درحالت confirm )تأییدشده( قرار بگیرد.

 

بسمه تعالی
موضوع: ثبت دامنه .ir
به: پژوهشگاه دانشهای بنیادی
با سلام،
بدینوسیله آقا/خانم/شرکت....................................... متعهد می گردد که در صورت بروز هرگونه شکایت و دعاوی حقوقی در مورد نام دامنه ................................ مسئولیت قانونی آنرا به عهده خواهد گرفت .
نام و امضا مدیر عامل
مهر
تاریخ

 

اجازه ثبت کردن دامنه های مربوط به مؤسسات، شرکت ها، ادارات، دانشگاه ها و .. .

-درصورتیکه یک مؤسسه، شرکت، اداره ها یا سازمان ها، دانشگاه و... سفارش ثبت دامنه درجه 3 رابه شما می دهد، ضمن رعایت کردن قوانین فوق درمورد دامنه های درجه سه )مجوز های لازم دراین زمینه( لازم است ازطرف آن مؤسسه یاسازمان نامه ای رسمی درسربرگ آن مؤسسه وبا مهر وامضای آن مؤسسه به پژوهشگاه دانش های بنیادی - واحدثبت دامنه به نشانی تهران، ضلع جنوبی میدان شهید باهنر )نیاوران(مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، ساختمان ثبت دامنه یاشماره فکس 22295700 -021 ویا ایمیل info [at] nic [dot] ir ارسال کرده وشما رابه عنوان نماینده جهت ثبت دامنه معرفی نماید تامجوز لازم به شما برای ثبت یاتأیید کردن دامنه داده شود:

نمونه ای از متن این نامه :

 

بسمه تعالی
پژوهشگاه دانشهای بنیادی - واحد ثبت دامنه
احتراماً بدینوسیله این مؤسسه/دانشگاه/سازمان/... آقای )نام فرد ثبت کننده( با نیکهندل )نیک هندل فرد ثبت کننده( جهت ثبت دامنه ... معرفی می نماید .
خواهشمند است اقدام لازم جهت ثبت دامنه مذکور توسط ایشان انجام گیرد. ضمناً مشخصات مربوطه جهت ثبت در دامنه بدین شرح می باشد :
نام مؤسسه :
نشانی :
شهر :
کدپستی :
شماره تلفن :
شماره فاکس :
با تشکر
رئیس مؤسسه/دانشگاه/سازمان /...
مهر و امضاء__
دیدگاه کاربران